Sunisa Romklang    อังคาร 19 ก.ย. 2017 11:25 am
คุณสมบัติผู้สมัคร / Qualification
• ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
• วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช.ขึ้นไป - ป.ตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ ฯ
• มีทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน ระดับดี-ดีมาก มีความสุภาพ ไพเราะ และชัดเจน
• มีใจรักงานบริการ อัธยาศัยดี มีไหวพริบดี และมีระเบียบวินัยสูง
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Internet / MS Office – Word, Excel, Email
• สามารเข้างานตามเวลาที่กำหนดในแต่ละโครงการได้ ปรับเปลี่ยน และทำงานเป็นกะได้
• ประสบการณ์งานด้านคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 0-6 ปี [ผู้มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ]
• หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาและมีผลตอบแทนเพิ่มพิเศษตามระดับ


ลักษณะงานและผลตอบแทน / Scope of Work & Benefits
• ให้บริการข้อมูล-ตอบข้อซักถาม-รับเรื่องร้องเรียน ปฏิบัติงานผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ อาทิ ช่องทางโทรศัพท์, เว็บแชท, FB, และอีเมล [Omni-channels contact]
• ดำเนินงาน-ติดต่อประสานงาน ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจค้าปลีก (ห้างสรรพสินค้าระดับชั้นนำของเมืองไทย), ธุรกิจสื่อบันเทิง (ผู้ให้บริการ Content ระดับ world-class), ธุรกิจการเงิน การธนาคาร, ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (E-Commerce), และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว ระดับพรีเมียม) เป็นต้น
หมายเหตุ : ไม่ใช่งานขายสินค้า ไม่รับพิจารณา ผู้สมัครที่มีประสบการณ์งานขายทางโทรศัพท์ ขายตรง หรือขายประกัน
• ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง [5 วัน หยุด 2 วัน] เข้างานตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ
• สัญญาจ้าง 1-2 ปี [หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ A และ B จะได้รับพิจารณาเป็นพนักงานประจำหลังครบสัญญา]
• เงินเดือน 12,000-20,000 บ. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์
• เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปี ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ (เบิกได้ทั้ง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพบุพการี
• สวัสดิการ อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม คุณภาพระดับพรีเมียม ในราคาพนักงาน

จุดเด่นของงาน / Job Highlights

ความมั่นคงและความก้าวหน้า
งานบริการผ่านระบบคอนแทคส์ เซ็นเตอร์ เป็นสายงานที่มีโอกาสเติบโตและมีความมั่นคงสูง เนื่องจากอยู่ในสายงานบริการ ที่มีความจำเป็นกับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะประเทศไทยยุคปัจจุบันที่มีปัญหาการจราจรขั้นวิกฤต หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้เร่งปรับกลยุทธ์ พัฒนารูปแบบงานบริการให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว เน้นการให้บริการผ่านช่องโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นประสบการณ์ความรู้เฉพาะด้านที่ตลาดต้องการตลอดเวลา ขอเพียงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สะสมประสบการณ์และมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โอกาสเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงกว่าสายงานอื่นทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
เพราะเทอราบิทเชื่อว่า ความสำเร็จของงานบริการ เริ่มต้นที่จิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ให้บริการ เราจึงมุ่งเน้นลงทุนสรรค์สร้างสถานที่ปฏิบัติงานให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดี ทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและพลังความคิด ความสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้งสำนักงาน
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ปลอดภัย เดินทางสะดวก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟฟ้า มีระยะทางไม่เกิน 200 เมตร จาก BTS สถานี ชิดลม รายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติผู้สมัคร [Resume]
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1.5” จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาใบรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
7. สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติ [ประวัติอาชญากรรม] 1 ฉบับ
หมายเหตุ: รายการเอกสารที่ 6-7 สามารถนำส่งได้เพิ่มเติมหลังผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท เทอราบิท จำกัด อาคาร อรกานต์ ชั้น G เลขที่ 26/1 ซ. ชิดลม, ถ. เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน กทม. 10330
ฝ่ายบุคคล โทร. 02 257 4249, e-mail: chariya@terrabit.co.th, หรือ sunisa@terrabit.co.th
http://www.terrabit.co.th
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11